Eerste lichting cursus Bahasa Indonesia afgerond

Zo af en toe mag je best eens trots zijn. En dit is zo’n geval. De eerste lichting studenten Indonesische taal (bahasa Indonesia) van DwiBhumi heeft zojuist de beginnerscursus afgerond.

We vierden dit heuglijke feit in Indonesisch restaurant Si Des in Den Haag, waar onze cursisten het geleerde tijdens de laatste les direct in de praktijk konden brengen met hulp van het Indonesisch sprekende personeel.

bahasaindonesiacursus-dwibhumi-denhaagenomgeving
De cursisisten bahasa Indonesia van DwiBhumi ontvangen hun certificaat in Indonesisch restaurant Si Des

Inmiddels zijn er al twee andere beginnersgroepen bezig in Den Haag en Katwijk en is er ook een gevorderdencursus (op maat) van start gegaan.

Vanwege de grote belangstelling zijn we voornemens om eind april 2016 al met een nieuwe instapmogelijkheid te komen.

Volgens een cursist: De groepslessen zijn fijn en leuk! Dankzij de praktijkgerichte aanpak van de docenten durf ik nu mijn mond open te doen en ben ik er klaar voor het geleerde echt te gaan gebruiken tijdens mijn vakantie in Indonesië.

Interesse? Hou deze website of onze facebook-pagina in de gaten voor de aanvangsdatum!